Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2018 10:31, số lượt xem: 227

Trăng nhớ ơ hờ thương nhớ trăng
Hằng mơ ẩn hiện thoáng mơ hằng
Thấu mơ ngào ngọt thầm mơ thấu
Rằng nguyện chứa chan nhủ nguyện rằng
Dậy ái thơm lòng ân ái dậy
Băng tình bổng dạ nghĩa tình băng
Thoảng hương dạ lý trầm hương thoảng
Đăng đối cung nguyền mượt đối đăng

Đăng trường điệu ái dặm trường đăng
Băng giá lui về lạnh giá băng
Ấy mộng luôn ngời trao mộng ấy
Rằng mơ mãi đẹp ước mơ rằng
Mãi thương quyện quấn trào thương mãi
Hằng nhớ triền miên luyến nhớ hằng
Nhé hẹn cau trầu vui hẹn nhé
Trăng rằm sáng tỏ ánh rằm trăng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Hồi đầu