Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/05/2018 12:57, số lượt xem: 273

Toả sáng trăng ngời duỗi rặng cây
Treo nằm diệu lửng gió trăng vầy
Trăng lèn khóm liễu nồng theo buổi
Cuội níu vầng trăng huyễn với bầy
Phượng dỗi u sầu trăng ái thảm
Trăng hờn ủ rũ khúc tình ngây
Nguyền ơi mấy dịp thềm trăng tỏ
Tắm giữa mùa trăng phả ngọt đầy

Gió thoảng ngoài xa diệu mát đầy
Êm mùa gió lộng khoả tình ngây
Gió mang âm hưởng chèn trong nắng
Gió sưởi hồn yêu lẫn giữa bầy
Hỡi gió đi về tim nhớ vậy
Ơi em nhắn gởi gió thương vầy
Ngàn mơ ủ gió vào thơ mộng
Gió mãi bông đùa với ngọn cây

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát điệp – Bát đồng âm