Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2020 08:37, số lượt xem: 77

Sống giữa ta bà muốn giống tiên
Bình tâm ổn trí sẽ lui phiền
Nào lo số phận là giun kiến
Chẳng ước Tây Tàu lẫn Thái Miên
Dạ não luôn bừng câu phước thiện
Ngày đêm mãi gọi tiếng lương hiền
Đừng cho quỷ sứ thời cơ hiện
Hạnh phúc trong đời được mãn viên

Mong đời mãn nguyện cuộc đoàn viên
Tứ vận giao lưu mãi thảo hiền
Ý nghĩa thơm nồng mơ tiến triển
Ca từ đượm ngát vọng triền miên
Ngời thơ hoạ tiếp nhanh như điện
Ngọt phú trao về nhoáng tựa thiên
Kết bạn cùng nhau hoà mộng viễn
Trăng rằm chuốc rượu khác gì tiên