Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/06/2019 09:50, số lượt xem: 157

Vẫn mãi trong lòng ngát diễm thanh
Mà nghe quá vãng chạy trăm vành
Người đi viễn xứ làm hoen mộng
Kẻ ở quê nhà xót tủi danh
Cứ ngỡ chung tình luôn sẽ ngọt
Nào hay bội phản nỡ sao đành
Làm bao kỷ niệm nhoè sương khói
Khiến giữa đêm trường héo dạ anh

Khiến giữa đêm trường héo dạ anh
Tình sao ngoảy bước cũng thôi đành
Vì đâu nẻo ái đang lồng nguyệt
Chẳng được bên người hưởng chút danh
Có phải mê mù trong cõi tục
Mà gây thảm oán xiết bao vành
Dù ai lỗi hẹn trầu cau hứa
Vẫn mãi trong lòng ngát diễm thanh