Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 20:44, số lượt xem: 117

Đài sen ướp thẫm lịm hương trà
Nhấp chén tương phùng chuyện mở ra
Thắm giọng gieo tình thơ dõi lá
Ngời âm rót mộng phú vương nhà
Mơ màng ý tưởng bồng nơi lạ
Phảng phất ân nguyền lượn chỗ xa
Vạn ước thơm lừng duyên lộng thả
Ngoài kia tố nữ quyện giang hà

Ngoài kia tố nữ quyện giang hà
Bạn hữu vui vầy chuyện nổ ra
Sớm tụ quây quần theo dõi cá
Chiều lên khấp khởi lượn quanh nhà
Chuyền nhau luận phú bừng men lạ
Trỗi khúc mê tình vọng ý xa
Cõi tục mà thanh ngời rạng cả
Đài sen ướp thẫm lịm hương trà