Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/10/2021 10:03, số lượt xem: 79

Lá rụng nào cũng tìm về với cội
Dẫu muôn trùng tâm tưởng gởi về nhau
Tình đượm thơm chan đẫm những sắc màu
Mùa hoa nở hồng chao lèn đôi má

Nắng chiều rạng ngời loang bừng khắp ngã
Nâng bước người về phả lộng mầm yêu
Hỡi lòng ai óng ánh một mê kiều
Niềm hạnh ngộ, liêu xiêu ngàn hạnh phúc...

Anh chở tình xuyên về trong mỗi lúc
Sưởi lòng nhau thúc giục buổi huy hoàng
Dậy hương trầm trong rộn rã niềm hoan
Nồng thắm lại tháng năm tràn cuộn sóng.

Dẫu biết đời đâu mấy dòng phẳng lặng
Dẫu mai kia mộng ước lỡ không thành
Thì cũng là thoả nguyện giữa trời xanh
Gặp lại nhau trong kiếp nào đã hẹn

Sẽ mừng vui kể chuyện thuở duyên đầu....