Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2018 12:03, số lượt xem: 370

Vẫn mãi yêu kiều giữa mộng tâm
Người ơi tim nhớ vọng hoan chầm
Ước ao phận số ngào ngon mãi
Mong mỏi duyên lòng hiển hiện đăm
Bút thắm mượt mà loang thuỷ mạc
Vần mơ thanh thoát dạo tiêu cầm
Vầng trăng tương ngộ ngời muôn lối
Bát ngát xuân tình diệu ánh râm

Bát ngát xuân tình diệu ánh râm
Ngù ngơ nguyện ước đẹp duyên cầm
Vạn niềm trao gởi hồn chong miết
Trăm sự giao chuyền mắt thoảng đăm
Sóng sánh ân nguyền hoang nhớ cuộn
Ngọt ngào ái cảm lịm thương chầm
Ngày nao em đến vàng mơ nguyện
Vẫn mãi yêu kiều giữa mộng tâm

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm