Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2020 12:04, số lượt xem: 158

Hình như nuộc ái đã nghiêng chiều
Bởi thế nên tình chợt lãng phiêu
Ngút toả muôn trùng chan kỷ niệm
Chuyền loang vạn kiếp vọng mơ kiều
Còn ngơ ngẩn dạ trong triền gió
Lại rối ren lòng giữa tiếng tiêu
Nếu hiểu đường duyên là ảo mộng
Thì không vướng bận khổ đau nhiều

Cũng bởi lầm mê trót dại nhiều
Nên rồi chuốc phải đoạn sầu tiêu
Tinh tan nát cõi mờ hoen nụ
Mộng rớt chùng tim xám nhạt kiều
Hỡi kẻ chung thề cho trỗi ngát
Ơi người hợp ước để bồng phiêu
Vì đâu ái cảm đành rơi rụng
Khiến nẻo hồng xưa rã chuộng chiều