Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2022 11:03, số lượt xem: 54

Năm mười bảy, lần đầu đưa tiễn
Một người thương vĩnh viễn lìa ta
Nàng, cô gái ở cạnh nhà
Có duyên không nợ, khiến xa xót lòng…
……..
Tình đầu ấy ước mong kết hiệp
Tưởng như là tiền kiếp đã khoanh
Hai nhà cũng rất ngon lành
Xóm giềng cứ ngỡ tròn manh mối tình.

Nàng tươi trẻ, nồng xinh, mà mượt
Khắp trong ngoài nhiều lượt người thương
Nhưng rồi chỉ thắm xe đường
Dành tim nà nuột để vương vấn chàng.

Bao hạnh phúc chứa chan ước hẹn
Ngỏ tim lòng, nàng thẹn rồi ưa
Tình nồng dậy sóng sớm trưa
Thư qua, lời lại… lẫn đưa đón hoài.
………
Trơi cũng lạ, ghét gai trắc trở
Khiến ta nàng lỡ dở nguồn yêu
Lìa nhau, xót cảnh Kim-Kiều
Thấy không dám hỏi, ngã liêu xiêu đời.

Rồi nàng xuống ghe rời bến mộng
Thạch Hãn buồn, nín vọng ngàn xa
Chiều lên, khuất dạng sương tà
Bóng xưa chìm nghỉm, cuộn tha thắt nguyền.

Xa xôi lắm ngày thuyền đưa sáo
Vẫn khắc lòng từ dạo người đi
Mà thương quá vãng xuân thì
Tình đầu son trẻ lại ghi nhớ hoài…