Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2020 10:35, số lượt xem: 149

Vương thẫm lệ sầu khúc biệt đông
Chướng ngang tình hận tủi loan phòng
Sương đờ dẫn trúc oằn ngơ mộng
Hướng mịt mờ hoa nuối chạnh dòng
Đường nguyệt buốt mơ dằng dặc ngóng
Phượng nguyền tê ước vật vờ trông
Hương tàn sắc lạnh đời trơ trống
Lường gạt ái ân bởi nhạt lòng

Lòng nhạt bởi ân ái gạt lường
Trống trơ đời lạnh sắc tàn hương
Trông vờ vật ước tê nguyền phượng
Úa dặc dằng mơ buốt nguyệt đường
Dòng chạnh nuối hoa mờ mịt hướng
Mộng ngơ oằn trúc đẫn đờ sương
Phòng loan tủi hận tình ngang chướng
Đông biệt khúc sầu lệ thẫm vương