Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2020 11:34, số lượt xem: 117

Giữa sử Hai Bà rạng chiến công
Thù chung rửa nhục tuốt gươm hồng
Toàn dân khởi nghĩa lừng chiêng trống
Cả nước xây triều đạt cõi thông
Mạnh mẽ tuyên lời tâm sáng bổng
Triền miên xuất trận khí cao bồng
Cờ Nam tỏ chí bay rền lộng
Đoạt sáu lăm thành thoả ước trông

Đoạt sáu lăm thành thoả chí trông
Nhờ linh Quốc tổ đượm thơm bồng
Quân thù bạt vía tàn luôn mộng
Lão Định co vòi hết cả ngông
Rộn rã dân mình khua nổi trống
Ê hề giặc cỏ chết tràn sông
Từng trang máu đổ danh ngời lộng
Giữa sử Hai Bà rạng chiến công