Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1414)
Đăng ngày 12/04/2017 15:33, số lượt xem: 325

Ái cảm thôi rồi đã quạnh đông
Từ nay chẳng nữa nắng mai hồng
Im lìm nẻo cũ tàn mơ mộng
Quạnh quẽ hiên ngoài hẻo ngóng trông
Cứ ngỡ êm đềm hoan lịm bổng
Nào hay rũ rượi héo phiêu bồng
Từng đêm trở gió sầu đau lộng
Dốc tửu chan hờn giữa lặng không

Dốc tửu chan hờn giữa lặng không
Người ham nẻo mới phụ mơ bồng
Ơ thờ hỡi ái còn chi lộng
Quạnh quẽ ơi tình chẳng mấy trông
Gối trở đìu hiu ngày rã mộng
Đời vương lạnh lẽo thuở tan hồng
Và ta não ruột sầu tim trống
Ái cảm thôi rồi đã quạnh đông

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm