Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/04/2022 11:23, số lượt xem: 44

Mùa thu qua vội vã
Để lạnh đông tìm về
Heo may buồn lê thê
Sầu phả vào rát mặt.

Tình nhớ về chất ngất
Dõi mắt trông mù xa
Người có biết cho ta
Nghe có sầu trong gió.

Mắt môi giờ bỡ ngỡ
Giữa tiếc thương vô bờ
Giở lần tìm trang thơ
Mắt nhoè hoen kỷ niệm.

Bốn mùa đi biền biệt
Gió mưa réo gọi về
Tình ơi, sao tình mê
Để hồn ta khánh kiệt?