Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2022 11:20, số lượt xem: 45

Thu phai một tấm lộng u buồn
Ngơ ngác lá cành giữa héo tuôn
Nắng cuối níu đời loang nẻo vắng
Chiều ơi, vang vọng chút tê hồn.

Người đi góc nhớ mãi hoài vương
Chia nửa vầng trăng kẻ dặm trường
Thu hỡi, biết bao giờ trở lại
Để lòng gieo hạt một mùa thương

Dõi mắt cuối trời kỷ niệm xa
Trời thu lặng ngắt úa mùa qua
Vẫn mãi chập chùng sương mộng ấy
Biết đên khi nào rộn rã ta.

Ngủ nhé thu tàn của hoải hoang
Mùa đông ngấp nghé lạnh ôm choàng
Ta sẽ chôn vùi trong chiếc kén
Nghe niểm quạnh quẽ cứa từng khoang...