Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2020 16:50, số lượt xem: 172

Chợt thoáng Xuân nào huyễn ảo ghê
Chiều thơm đẫm hẹn ước mong về
Đường yêu vạn kiếp luôn nồng rỡ
Nẻo luyến muôn đời mãi đượm tê
Toả mộng vương hồn gieo dạ trỗi
Vờn tim lộng mắt dõi hương thề
Rồi em lạc cảnh vào phương ấy
Để cõi thơ vùi quặn chát khê

Để cõi thơ vùi quặn chát khê
Làm cho điệu ái lãng duyên thề
Thời gian buốt lạnh hoài tuôn chảy
Kỷ niệm đau buồn cứ xoã tê
Vẫn nhớ nhưng mù câu hỏi vọng
Càng mơ dẫu bặt tiếng thăm về
Chiều nay quá vãng ngùi thương cảm
Chợt thoáng Xuân nào huyễn ảo ghê