Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 12:02, số lượt xem: 120

Thi đàn hiệp khúc mượt hoài bay
Lịm ước ngời mơ diễm tứ bày
Ghì siết ngợp thơ chồng chất dệt
Lộng bồi đan ý hẹn hò say
Khi dìu dắt cõi gieo đường luật
Mộng giữ gìn hương toả tháng ngày
Vì nghĩa kết tim lòng cảm xúc
Đi về thoả nguyện thắm lời hay

Hay lời thắm nguyện thoả về đi
Xúc cảm lòng tim kết nghĩa vì
Ngày tháng toả hương gìn giữ mộng
Luật đường gieo cõi dắt dìu khi
Say hò hẹn ý đan bồi lộng
Dệt chất chồng thơ ngợp siết ghì
Bày tứ diễm mơ ngời ước lịm
Bay hoài mượt khúc hiệp đàn thi