Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2022 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/07/2022 19:40, số lượt xem: 39

Tre ngà luỹ thép tạo nguồn cơn
Hổ báo thăm dò rũ sạch trơn
Khiếp hãi quân Tàu thê thảm bẹp
Trau bồi đất Việt vững vàng hơn
Băng đồng lửa dậy bừng kiêu dũng
Đuổi giặc dân mừng trỗi sướng rơn
Bão quét trời trong Phù Đổng rạng
Thanh bình ngựa cỡi vút ngoài sơn

Thanh bình ngựa cỡi vút ngoài sơn
Chẳng thiết danh tiền mãn nguyện ơn
Tỷ kiếp công ngời luôn vẫy đẹp
Muôn đời nghiệp cả mãi lừng hơn
Anh hùng khởi động quân thù lép
Vũ khúc tung hoành vạn nẻo trơn
Tổ quốc ghi lòng gương vĩ đại
Tre ngà luỹ thép tạo nguồn cơn