Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 19:42, số lượt xem: 122

Thường ra Mũi Né biết bao lần
Thắng cảnh như dường đã kết thân
Đẹp rỡ ràng mây vờn diễm ảo
Lành mơn mởn gió thoảng xa gần
Dân tình đối xử ôn tồn giọng
Lữ khách yêu cầu rộng rãi ân
Nắng toả bờ thương lòng cảm xúc
Viền quanh bãi cát nước trong ngần

Bãi biển chiều lên cát trắng ngần
Nghe chừng chỗ ấy được hồng ân
Thềm trăng bạn hỡi la đà mượt
Hạnh phúc người ơi giục giã gần
Để véo von bồng vun nghĩa đượm
Cho bàng bạc ước dệt tình thân
Nhằm khi có dịp liền bay tới
Hưởng thụ niềm vui chớ lữa lần