Xa xót hận tình lệ đẫm vương
Nẻo nguyền chau dáng mịt mù sương
Ra vào tản lạc trôi thề nẻo
Ước nguyện tàn buông rã phận đường
Ta thậm vọng hoài mơ cuộc ái
Dạ chùng đau mãi lặng mùa thương
Hoa lòng não khổ sầu ly biệt
Ngà ngọc úa phai nát mộng trường

Trường mộng nát phai uá ngọc ngà
Biệt ly sầu khổ não lòng hoa
Thương mùa lặng mãi đau chùng dạ
Ái cuộc mơ hoài vọng thẫm ta
Đường phận rã buông tàn nguyện ước
Nẻo thề trôi lạc tản vào ra
Sương mù mịt dáng chau nguyền nẻo
Vương đẫm lệ tình hận xót xa

Thuận nghịch độc