Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2019 09:45, số lượt xem: 118

Cho màu Tết cũ lại tràn hoa
Thoảng chốc nàng Xuân vịn giữa nhà
Cứ dõi tao phùng nhưng nẻo bặt
Nên hoài lỡ mộng khiến hồn sa
Nhiều năm chửa lại đường quê ấy
Lắm buổi thương về cõi mẹ xa
Ước mãi mà không lần thoả hẹn
Làng ơi dặm gởi chút mơ sà

Làng ơi dặm gởi chút mơ sà
Gọi nghĩa ân người ở chốn xa
Sống giữa lầu son nào được thoả
Mơ ngoài mắt đỏ vẫn hoài sa
Triền xưa mãi đọng nơi sầu trí
Nẻo nọ hoài vương nỗi nhớ nhà
Ước sẽ quay về thăm kỷ niệm
Cho màu Tết cũ lại tràn hoa