Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2020 00:13, số lượt xem: 142

Con tim dấu ái biếc dòng truyền
Lãng đãng vùng trời ngát lắm duyên
Mộng đượm trăng yêu dâng quyến luyến
Mơ gieo khúc kết đắm thề nguyền
Kìa ngời cứ nhớ luôn chen quyện
Ấy thắm hoài bừng mãi trỗi xuyên
Lộng dịp mê man du uyển chuyển
Ơi thơ lịm ngọt diệu lòng chuyền
*
Ơi thơ khởi nẻo thoảng cầm huyền
Sắc đắm hoài thầm bẽn lẽn xuyên
Ngẫm nghĩ gieo thương câu trọn nguyện
Mân mê thốt ước khúc nồng nguyền
Nhiều chiều quấn quýt trong tơ chuyện
Lắm lúc thì thào giữa chữ duyên
Nhõng nhẽo em hay đan mắt luyến
Con tim dấu ái biếc dòng truyền