Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:33, số lượt xem: 97

Washington ấy đẹp vô ngần
Sự tích lưu truyền vạn tiếng ngân
Tự thuở anh hùng mơ thắng trận
Rồi khi đất nước dợm xoay trần
Danh người tổng thống đầu tiên vận
Quốc phủ đô thành khởi thuỷ ân
Rạng nẻo sơn hà tô điểm phấn
Làm cho vũ trụ sáng muôn lần

Làm cho vũ trụ sáng muôn lần
Dũng khí nhân hoà cộng đức ân
Dẹp lũ cuồng điên ngời tứ vận
Gìn nơi đẹp thắm rạng dương trần
Đồng minh chững chạc lòng tin cẩn
Kết nghĩa trung thành chí vọng ngân
Độc lập an bình kinh tế dẫn
Washington ấy tuyệt trong ngần