Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 18/01/2018 13:15, số lượt xem: 319

Giấc mơ đẹp đẽ thế  sao mà
Bão gió cuồng quay bỗng chốc đà
Gừng muối dứt nguyền ôi cứ tưởng
Khang tào bỏ nghĩa té thì ra
Yêu thương trầm lặng thầm đau với
Quá vãng trào dâng hận ghét và
Quyết dẹp bóng hình ngày ấy đã
Tình yêu huyễn ảo tựa như là

Tình yêu huyễn ảo tựa như là
Chỉ khiến sầu đau phẩn uất và
Giả dối lọc lừa ngao ngán trở
Phỉnh phờ khuất tất ỡm ờ ra
Đổi thay ước thệ nên nguyền đã
Tráo trộn vàng thau khiến mộng đà
Thôi nhé biệt từ câu ảo tưởng
Giấc mơ đẹp đẽ thế sao mà

Tiệt hạ - Liên hoàn – Thuận nghịch vận