Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (20)
Đăng ngày 18/03/2016 12:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:57, số lượt xem: 215

Hương Tích danh lừng chốn mỹ sơn
Quanh co Bến Đục dấu chân mòn
Đền Trình ngan ngát màu nhang ngọn
Suối Yến mơ màng dải lụa son
Thắp nến Giải Oan nhìn thắm lọn (1)
Khấn hương Cửa Võng dõi ngời non
Tiên Sơn Phật tự trầm ngâm nhón
Ngũ Nhạc Long Vân rạng rỡ hồn

Cây Khế Người Xưa phảng phất hồn
Hương Đài mà mượt lửng lờ non
Ngọc Long sơn động ôi nhiều món
Đền Thượng lối ngàn thật lắm son
Ghé đến Bảo Đài mơ muốn trọn
Lèn qua Đền Mẫu mộng đâu mòn
Hang Trâu chùa Cả Thiên Trù dọn
Hương Tích danh lừng chốn mỹ sơn

Tính danh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm
(1) lọn tóc