Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2022 14:46, số lượt xem: 39

Thương ai mấy đợi bao chờ
Vì đâu nên vướng những cơ khổ hời
Mộng tình nửa gánh chơi vơi
Mộng lòng thao thức khiến rời rã xuyên.

Một lần gặp, ước thành duyên
Khắc ghi dáng bóng giữa nguyền ước thương
Ngất ngây điệu ái trăm đường
Cho tim kết một cho hương lửa về.

Thương ai đợi chút xuân kề
Bao thu đằng đẳng ước mê mẩn hoài
Xin trời thảo dựng mối mai
Đông ngời hạ ngát kịp khai hội lòng.

Xin đừng thả lạnh phòng không
Đê cho thề hẹn thoả nồng cháy loang
Tình mây gió kết phượng hoàng
Thì xin gìn giữ hương thoang thoảng nè…