Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2018 13:09, số lượt xem: 341

1.
Điều gì khiến ái bỗng mờ tiêu
Tiêu tán màn chăn rã chuộng chiều
Chiều vậy mà sao lòng dạ mếu
Mếu hoài khiến tủi chốn tình yêu
Yêu chi cho khổ tèm lem điệu
Điệu ấy để buồn toét roẹt phiêu
Phiêu lãng tim này ai có hiểu
Hiểu đây xa xót biết bao điều

2.
Điều này héo hắt lặng tàn tiêu
Tiêu biệt người thương một buổi chiều
Chiều xót mê lầm loang vạn chiếu
Chiếu sầu úa nhạt nản đời yêu
Yêu trùm huyễn ảo tim mờ thiếu
Thiếu dõi xa mù dạ lãng phiêu
Phiêu cuốc tình lơ buồn tẻ điệu
Điệu khuya gối chiếc tủi bao điều

3.
Điều làm ngát thệ giữa làn tiêu
Tiêu thánh thót vang vọng ráng chiều
Chiều xuống nghiêng mình chen dáng liễu
Liễu thầm phả mộng ướp tình yêu
Yêu nồng để dạ hoài hoan tiếu
Tiếu nhộn cho đời chút lãng phiêu
Phiêu thoả cung nguyền man mác diệu
Diệu thơm hoa bướm ngát tâm điều

Liên hoàn – Áp cú – Bát đồng âm