15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/11/2019 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 18/11/2019 09:02, số lượt xem: 236

Thâm tình lớn rộng của thầy cô
Kỷ niệm ngày nao ước đựng bồ
Mãi giữ bền tâm dù bão đổ
Luôn hoài vững chí dẫu đời xô
Công trình sáng tạo ngời cương thổ
Đạo nghĩa truyền lưu thắm nguyệt hồ
Mở nghiệp đâu cần ghi sách sổ
Ân cần giáo dưỡng cộng bồi tô

Ân cần giáo dưỡng cộng bồi tô
Bốn cõi lừng danh toả rạng hồ
Rộn rã ghi lòng hương phát lộ
Âm thầm khắc cốt nghĩa vờn xô
Lời khuyên đượm ngát viền bao chỗ
Ý dạy nồng thơm đóng triệu bồ
Bán tự vi sư triều sóng vỗ
Thâm tình lớn rộng của thầy cô