Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2020 16:32, số lượt xem: 156

Thương xót để hoài rước lắm đau
Nguyện phai tàn ấy thuở xa màu
Vương hèn phận tủi thành chao mộng
Thấm bạc thân buồn khiến buốt cau
Sương cội dỗi hờn thề hẹn nát
Hạnh cung đơn lẻ ái ân nhàu
Hương tình rã cánh hồn ly biệt
Thương xót để hoài rước lắm đau

Đau lắm rước hoài để xót thương
Biệt ly hồn cánh rã tình hương
Nhàu ân ái lẻ đơn phòng hạnh
Nát hẹn thề hờn dỗi cội sương
Cau buốt khiến buồn thân bạc thấm
Mộng chao thành tủi phận hèn vương
Màu xa thuở ấy tàn phai nguyện
Đau lắm rước hoài để xót thương