Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2020 15:00, số lượt xem: 148

Thuở đó hồn thơ lãng mạn nhiều
Trăng bồng gió nũng vọng huyền tiêu
Mà say cưỡi mộng tìm hương sắc
Đã quyện vào mơ thưởng đoá kiều
Hớn hở chùng tim đờ đẫn diệu
La đà huyễn cảnh ngọt ngào phiêu
Nào khi xướng hoạ tình bay bổng
Mỹ cảm lồng nhau sáng tận chiều
*
Mầm yêu đẫm mật thoả cưng chiều
Rộn rã canh trường rủ ái phiêu
Mãi ước đưa nàng du Vọng Cảnh
Hoài mơ bế nguyệt thưởng Ninh Kiều
Sa đà nũng ý trong thềm nhạc
Khấp khởi mê lòng giữa ngọc tiêu
Kỷ niệm giờ đây dường loãng sắc
Thời gian đẽo mộng khuyết đi nhiều