Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2021 01:38, số lượt xem: 154

Thầm nghe thoáng lạnh trở sang mùa
Bướm cũng se mình chẳng lượn đua
Mộng hỡi đâu rồi chăn biếc dệt
Tình ơi đã hết gối êm thùa
Ê chề gác nhỏ sầu tim vỡ
Quạnh quẽ hiên mờ thoảng gió khua
Kỷ niệm ngày xưa hoài gọi nhớ
Dường như quá vãng tái tê lùa

Quá vãng dường như mải miết lùa
Nên vùng kỷ niệm cứ hoài khua
Còn chăng vọng nhớ chiều mơ hẹn
Hoặc đã vùi quên buổi mộng thùa
Nếu hiểu ngày nay buồn bã lại
Chi cần  thuở ấy ngọt ngào đua
Nhiều đêm khắc khoải tàn canh rụi
Thoáng lạnh thầm nghe dạ trở mùa