Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2020 19:29, số lượt xem: 141

Ngẫu đời may mắn kiếp làm trai
Chí cả tung hoành chẳng thể phai
Khi khó nào thay lòng chuyển dạ
Lúc nghèo nào đổi phượng thành khoai
Khinh tiền trọng nghĩa phò nhân khốn
Ghét nịnh lìa tham giữ đạo dài
Kiến thức của mình ôi bé nhỏ
Đáng chi cậy sức với khoe tài

Đáng chi cậy sức với khoe tài
Kiên nhẫn học thêm giữ chí dài
Sự nghiệp nghĩ cùng như giọt nước
Danh đời ngẫm kỹ tựa vồng khoai
Tâm thành cẩn trọng đừng buông thả
Ý thiện trau bồi chớ nhạt phai
Vẫn mãi thầm ơn lòng tạo hoá
Ngẫu đời may mắn kiếp làm trai