Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2021 12:31, số lượt xem: 66

Này người hỡi, giờ chỉ còn kỷ niệm
Mắt môi nào khâm liệm buổi chia tay
Đâu có còn những ngày tháng nồng say
Thời mê dại vờn bay vùng ảo huyễn.

Người ấy hỡi, đường tình đà thay chuyển
Kẻ lui về, người góc biển mù khơi
Dẫu nhớ nhau chỉ nghẹn đắng ngôn lời
Nuốt nước mắt vào nơi thầm rỉ máu.

Này người hỡi, hết rồi thề giai ngẫu
Nên góc tình trở xấu nát mùa thương
Gối chăn đà không còn mộng uyên ương
Nhớ chi nữa bởi vô thường nghiệt ngã.

Người ấy hỡi, bây giờ yêu tàn rã
Quên hết đi bởi hai ngả chia lìa
Tình hôm nào giờ hãy khắc mộ bia
Nhắc chi nữa mùi lia thia thuở nọ…