Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2021 19:35, số lượt xem: 110

Đèn hương rạng rỡ đón giao thừa
Gác nhỏ sen trà diễm mộng đưa
Đạo nghĩa xoay vòng quanh bếp lửa
Thời gian mở lối đậu chân dừa
Đầu năm nhủ bụng thêm giàu mứa
Cuối nẻo nghe lòng gõ nhặt thưa
Quãng mịt nhìn ra trời sấp ngửa
Cầu xin vận khởi mấy cho vừa

Cầu xin vận khởi mấy cho vừa
Khí hậu ba miền thổi bão thưa
Phước lộc giàu sang vào ngưỡng cửa
Tiền danh vững chắc vượt thân dừa
An toàn thể phách triền miên dựa
Chững chạc gia đình tử tế đưa
Dệt nghĩa kim bằng muôn nẻo chứa
Đèn hương rạng rỡ đón giao thừa