Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Táo (1)
Đăng ngày 02/02/2018 11:09, số lượt xem: 218

Cuối năm thảo sớ cùng ông Táo
Vẽ nuộc gian trần lây lất não
Giá cả chuyến này bị thủng chao
Tiền lương độ ấy ôi chùng đảo
Chém đâm hiện tại rất ồn ào
Nhũng lạm bây giờ luôn nhốn nháo
Xã hội bét nhè đá gạch lao
Đời người tất bật vì cơm áo

Chúng buôn thế lực xênh xang áo
Thế sự bi hài cơn bát nháo
Dăm kẻ hạm to khóc đổ nhào
Nhiều tên quyền bự rầu chao đảo
Bê-ô-tê [BOT] bịt chắn ngăn rào
Xe lớn nhỏ ứ tràn khổ não
Cầu khẩn cuộc đời rạng ánh sao
Cuối năm thảo sớ cùng ông Táo

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm