Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2020 19:59, số lượt xem: 137

Nhẹ nhõm cùng đi trọn cõi đời
Chi cần mệt trí chuyện đầy vơi
Kim tiền dẫu lắm nào luôn giữ
Hạnh phúc dù xa sẽ cứ mời
Ổn bụng trừ tai càng được toả
An lòng dệt phước mãi hoài khơi
Tìm danh góp lợi đều hư ảo
Cuối nẻo nhà vua cũng tắt lời
*
Cuối nẻo nhà vua cũng tắt lời
Sao bằng cuộc sống thuận lòng khơi
Không làm chuyện ác mà tâm rụi
Chẳng nói điều gian kẻo quỷ mời
Lợi ích đau người xiêu ngõ luỵ
Danh tài khốn mạng khiến tình vơi
Trèo lên trụt xuống hoài thêm mệt
Nhẹ nhõm cùng đi trọn cõi đời