Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2021 17:05, số lượt xem: 131

Ngày nao đã hứa vẹn chung tình
Để cánh thơ lòng mãi diệu linh
Ngọt vấn vương hồn nên diễm ảo
Nồng xao xuyến dạ dẫu vô hình
Thiên đường cảm xúc la đà sũng
Đạo nghĩa khơi bừng mải miết xinh
Chỉ thắm hoài mơ vầy cõi mộng
Trầu cau cập bến giữa yên bình

Mãi ước hồng duyên được ổn bình
Cho ngày hiệp cẩn biếc ngời xinh
Triền thương lữ khách xàng xê mộng
Cõi cảm đài trang quấn quyện hình
Rợp khát khao người thơm vẻ diễm
Ngây mời mọc dáng sũng hồn linh
Thề xưa giữ nhé vầng trăng đẹp
Thoả điệu bồng lai giữa ái tình