Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/05/2019 11:33, số lượt xem: 252

Một thuở tình câm
Bởi lỡ yêu lầm
Mà sao khắc đậm
Hình bóng anh trâm.

Năm tháng thương thầm
Nàng chả để tâm
Buồn ơi sâu đậm
Mơ ước tay cầm.

Bè bạn chọc châm
Cũng tại si dầm
Càng lâu càng lậm
Đúng thiệt là hâm.

Vẫn chẳng teo mầm
Khúc ái hoài ngâm
Tình đơn lòng ngậm
Nhớ mãi hương trầm.