15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2020 21:23, số lượt xem: 270

Bởi yêu nên lòng mãi nhớ
Dẫu ngoài thấy mặt lặng thinh
Giữa hồn cuồng vang nhịp gõ
Kỷ niệm quánh đặc tim mình.

Dẫu là đường yêu chẳng trọn
Vẫn hoài vướng vất trong nhau
Cách xa tim nào chẳng mộng
Huống chi tình biệt ly sầu.  

Người ơi, phương nào có thấu
Võ vò một góc buồn côi
Từng đêm lặng nghe tình nẫu
Bờ yêu rạn vỡ mất rồi.

Vẫn nhớ, vẫn thương, và tủi
Quá vãng ơi, luyến vô cùng
Còn chi ngoài đêm tàn lụi
Thôi thì giã biệt tình chung...