Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2020 12:15, số lượt xem: 114

Đêm lịm ủ lòng gọi mến thương
Chứa chan nồng thoả dậy canh trường
Mềm môi gởi phượng tràn lan khảm
Diễm mắt trao tình quấn quyện vương
Chêm rượu cuồng say vờn mộng thắm
Phả men ngời lộng đắm mơ thường
Thềm trăng gió cảm vầy mê luyến
Êm ấm vẹn tròn toả diệu hương

Hương diệu toả tròn vẹn ấm êm
Luyến mê vầy cảm  gió trăng thềm
Thường mơ đắm lộng ngời men phả
Thắm mộng say cuồng ngát rượu chêm
Vương quyện quấn tình trao mắt diễm
Khảm lan tràn phượng gởi môi mềm
Trường canh dậy thoả nồng chan chứa
Thương mến gọi lòng ủ lịm đêm