Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2020 22:00, số lượt xem: 147

Mơ mãi cõi trời đẫm ngọt duyên
Bến hương nồng mặn đợi trăng thuyền
Hờ mây xót gió chao tình phượng
Ngóng nhạn đau hường rã nụ quyên
Thơ thẩn đắng thầm tan mộng ảo
Xuyến xao hờn dỗi nát cung huyền
Chờ ai thẫm mắt vàng thu cạn
Tơ phím lặng chùng ái ngộ nghiêng

Nghiêng ngộ ái chùng lặng phím tơ
Cạn thu vàng mắt thẫm ai chờ
Huyền cung nát dỗi hờn xao xuyến
Ảo mộng tan thầm đắng thẩn thơ
Quyên nụ rã hường đau nhạn ngóng
Phượng tình chao gió xót mây hờ
Thuyền trăng đợi mặn nồng hương bến
Duyên ngọt đẫm trời cõi mãi mơ