Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 15:16, số lượt xem: 85

Nhõng nhẽo tính nết sẵn ươm
Bắt ai chiều chuộng môi thơm cả đời
Nồng tình chẳng chịu phút vơi
Tình tang hoạ khúc nơi nơi mộng đàn.

Mà nào có chịu nồng tan
Chao nghiêng chăn chiếu, vén màn hư vô
Dỗi hờn chẳng nỡ lệch xô
Nhấp nhô sóng nước, bi bô giọng tình.

Nồng hương đượm mãi nghe mình
Biết chăng có lại mà dành kiếp sau…