Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2020 16:41, số lượt xem: 126

Xa xót hận tình lệ đẫm vương
Bóng hình phai lãng mịt mù sương
Hoa nguyền tản lạc trôi thề khúc
Bướm mộng tàn buông rã nguyện đường
Ngoa trở ám đời đau nuộc tủi
Dối lừa trơ mặt oải mùa thương
Nhoà mơ ước nẻo sầu ly biệt
Ta thiết thảm lòng úa sắc hương

Hương sắc úa lòng thảm thiết ta
Biệt ly sầu nẻo ước mơ nhoà
Thương mùa oải mặt trơ lừa dối
Tủi nuộc đau đời ám trở ngoa
Đường nguyện rã buông tàn mộng bướm
Khúc thề trôi lạc tản nguyền hoa
Sương mù mịt lãng phai hình bóng
Vương đẫm lệ tình hận xót xa