Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2019 10:18, số lượt xem: 182

Ngàn thuở lòng in dáng diễm kiều
Năm dài tháng rộng dạt dào yêu
Thương tròn cả dạ nồng bao kiểu
Hoài vẹn vành tim thắm chỉ điều
Một khúc mơ màng lâng ảo diệu
Bóng nàng rạng rỡ quyện bồng phiêu
Hình mơ khiến lịm vào mê xiếu
Ai đó làm ta bổng cánh diều

Tình lộng nhiều khi ước được liều
Đã thầm hoà quyện với làn tiêu
Khơi dòng ước thệ nào chi thiếu
Rồi sắc nguyền ân thoả bộn nhiều
Mộng chợt tan tành đâu thể hiểu
Khó hình dung đời bỗng tàn xiêu
Nhạt dần ái cảm nhoè âm điệu
Phai cả dòng thơ đẫm chuộng chiều