Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/10/2021 18:36, số lượt xem: 60

Nhớ mà tiếc mùa thương vàng như nắng
Buồn xanh xao, trời vắng những hồng mây
Mi ai cong, vương một chút lệ gầy
Trên lối cũ, xác xơ ngày chung bước.

Mưa lại đến, thêm lạnh lùng ô trược
Tim đóng băng, quạnh quẽ giữa sầu côi
Nhớ ngày nào hai đứa sánh chung đôi
Tim hoà nhịp chung một lời hẹn ước.

Môi hôn đó làm sao mà quên được
Thơm vòng tay cất bước bén ân tình
Cữ ngỡ là hoa bướm với trời xinh
Sẽ nồng mãi giữa bình minh hạnh phúc.

Nào có hay cuộc đời nhiều trắc trúc
Nên cuối đường rã mục nghĩa tình mơ
Này em ơi, sao đành đoạn lu mờ
Cho xa xót mãi gặm mòn câu lận đận...