Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2021 16:03, số lượt xem: 105

Cầu xin đất Mẹ trỗi tươi hồng
Sũng nhớ quê nhà gọi biển Đông
Vững nhé bình tâm hoài nẻo diệu
Bền nghe ổn trí mãi hương nồng
Tim bừng gái tỉnh mơ bồi nghiệp
Chí cưỡi trai làng khởi lập công
Mũi súng xuyên Tàu yên vạn đảo
Làm cho địch hãi cháu con rồng

Làm cho địch hãi cháu con rồng
Dậy nẻo vang trời những chiến công
Xảo quyệt quân thù thua kế diễm
Hiền lương tráng sĩ hiệp tâm nồng
Tưng bừng nữ kiệt giương đầu súng
Rộn rã anh tài toả hướng đông
Tổ quốc đồng ca mừng cõi vượng
Cầu xin đất Mẹ trỗi tươi hồng