Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 12:06, số lượt xem: 67

Hehe đã thấy em cười
Vậy là xong bão, đến lời ngọt ngon
Tình mình mấy vẫn là son
Lo chi nhạt sắc, phai mòn cũng không.

Gió tình sao hết mà đong
Mưa tình đậm ngọt giữa lòng đó nghen
Đừng cho hờn giận lén chen
Kẻo hai ta phải xa thêm mộng vàng.

Cùng trời cuối đất lang thang
Tay trong tay mãi gởi ngàn ước ao
Hoà tan mãn kiếp trong nhau
Gió trăng quyến luyến, trầu cau mộng thề.

Lại đây nói nhỏ cho nghe
Thương bù suốt tháng, còn chê không nào…