Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2020 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 29/08/2020 20:56, số lượt xem: 229

Trao làn ấm dịu kết tình thơ
Gói cả niềm mong lẫn đợi chờ
Tứ vận ươm hồn đan dạ ước
Tim lòng toả ý dệt nguồn mơ
Lồng câu cảm mến nào xa được
Trẩy khúc dìu thương chẳng nhạt mờ
Hoạ xướng vui đời duyên bạn hữu
Hoài thơm đạo nghĩa nối muôn bờ
*
Hoài thơm đạo nghĩa nối muôn bờ
Giục giã mê lòng mãi chẳng ngơ
Sớm lại la đà vương toại ý
Đêm về nhắn nhủ dệt lồng mơ
Chuyền thương đến dạ ngời gieo đắm
Gởi ước vào tâm biếc vọng chờ
Giải trí đưa tình loang cõi mộng
Đong đầy hứng khởi viết tràn thơ