15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/09/2019 21:02, số lượt xem: 212

Tình thơ mộng ngọt bao la
Em nghịch rải xuống hồn ta chòng chành
Sợi lòng va nhẹ lanh canh
Tơ duyên mấy đoạn có dành cho nhau?

Nắng ta đậu óng tàu cau
Gởi hương về với tình trầu ấp e
Để cho trăng vẹn nghĩa thề
Để cho nắng mãi vân vê thơ lòng.

Liêu trai một thuở ánh hồng
Kỳ duyên một thuở thơ nồng nắng xuân…