15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2020 20:44, số lượt xem: 164

Ngoạn cảnh Bến Tre lắm nhịp cầu
Sông Tiền lượn khúc dập dềnh sâu
Cù lao Cồn Phụng bừng trăm mẫu
Mặt nước Hàm Luông ánh vạn mầu
Rạng rỡ Ba Lai thuyền máy đậu
Êm đềm Bình Đại chỗ người câu
Cổ Chiên dừa rọi làn mơ thấu
Đồ Chiểu ngày xưa khởi nghiệp đầu

Đồ Chiểu ngày xưa khởi nghiệp đầu
Ra đình Phú Lễ dạt dào câu
Cồn Tiên bãi cát bừng loang khẩu
Chợ Lách dòng kênh thoảng đổi mầu
Rộn rã Vàm Hồ chim chóc đậu
Âm thầm Tân Thạch nghĩa tình sâu
Tây Đô đẹp biển do trời tậu
Ngoạn cảnh Bến Tre lắm nhịp cầu