Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2022 15:55, số lượt xem: 34

Chập chùng
Nẻo về
Hoang vắng
Kỷ niệm ơi! Đăng đắng tim lòng…

Ngỡ ngàng
Mi nhoà
Thê thiết
Người xưa ơi! Giã biệt đau tình…

Triền xưa
Cỏ sầu
Xơ xác
Quá vãng ơi! Bờn bợt sao đành…

Mộng vàng
Thôi chừ
Bay hết
Tình si ơi! Liệm chết hôm nào…